Praktijksituaties met complexe zorgvragen
Iconen van 10 persona's

Soms is het organiseren van zorg ingewikkeld. Bijvoorbeeld als iemand met verschillende wetten en organisaties te maken heeft. Of ondersteuning op verschillende leefgebieden nodig heeft. 

Het is dan extra belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van de persoon en zijn of haar naasten. Voorbeeldsituaties helpen om vanuit de leefwereld te kijken naar de zorg. 

Deze website beschrijft tien voorbeeldsituaties waarin het organiseren van zorg complex is.