OPaZ in de regio: “Van creatieve oplossingen in de zorg gaat mijn hart sneller kloppen”

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt. In een serie van vier artikelen stellen wij onze coördinatoren aan je voor. Deze week: Liza Leijenhorst, Regiocoördinator Zuid.

Liza Leijenhorst, OPaZ regiocoördinator Zuid
Liza Leijenhorst

Halve Brabander

Al jarenlang is Liza Leijenhorst actief in de journalistiek in de zorg. Zo begon ze twee en een half jaar geleden bij OPaZ, om verhalen te schrijven over ervaringsdeskundigen, verschilmakers en mooie initiatieven. Al snel kwamen daar andere werkzaamheden bij. “Toen OPaZ ervoor koos om aan de slag te gaan in de regio’s stak ik snel mijn hand op voor regio Zuid,” vertelt Liza. “Ik heb wel iets met het zuiden. Brabant en Limburg vind ik prachtig. Eigenlijk ben ik zelf ook een halve Brabander: ik woon namelijk in Rivierenland, in de Betuwe. Ik reis nu vaak af naar het zuiden, en dat bevalt me zeer goed.”

Door in de regio te werken kun je de haarvaten van het hele systeem in, vertelt Liza. “Als regiocoördinator kom je het pand uit, ontmoet je mensen en ga je met ze in gesprek. Daar geloof ik heel erg in: dat je niet moet blijven hangen in mailen en bellen, maar dat je mensen bij elkaar moet brengen. Een mooi hulpmiddel daarbij zijn de inspiratiesessies, die we gebruiken om goede voorbeelden te laten zien, maar ook om netwerken te versterken en te zorgen dat mensen elkaar weten te vinden.”

Rek in de regels

Op dit moment is Liza druk bezig met het praktijkinitiatief Rommelruimte. Binnen dit project gaat OPaZ op zoek naar rek in de regels, met een specifieke focus op kleinschalige initiatieven. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens een kleine bijeenkomst in Brabant, waarbij vier initiatieven vertelden over de belemmeringen die zij tegenkwamen, en hoe ze die overwonnen. Liza: “OPaZ stimuleert initiatieven om al doende te ontdekken of iets werkt in de praktijk. Zulke initiatieven laten mijn hart sneller kloppen, omdat er veel creativiteit aan te pas komt. En het vraagt van mensen om vanuit de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen te denken. Die insteek werkt denk ik goed. Het allerleukst vind ik wooninitiatieven, omdat zorg, creativiteit en out of the box denken daar heel sterk in samenkomen.” 

Door ervaringsverhalen van initiatieven op te halen en te delen brengt OPaZ rek in de regels in kaart, zodat anderen daarvan kunnen leren. Vaak zijn de regels en het systeem namelijk niet zo streng als wordt gedacht. “Hoeveel ruimte er is hangt ook voor een deel af van hoe je wet- en regelgeving interpreteert, en hoe organisaties deze opnemen in hun eigen protocollen, draaiboeken en stappenplannen. Het is de kunst om niet alleen te kijken naar wet- en regelgeving, maar ook naar hoe je ruimte creëert in het beleid van instellingen.” 

Open deur

Daar valt volgens Liza nog winst te behalen: “Het zou mooi zijn als we wat meer verantwoordelijkheid zouden nemen voor mensen met een zorgvraag die niet lijkt te passen in het systeem. Waar nu mensen vaak nog worden weggestuurd of doorverwezen wanneer ze niet passen binnen de kaders van een hulpverlenende instantie of wanneer een zorginstelling de zorgvraag niet volledig kan dekken, moeten we toe naar een situatie waarin beter wordt samengewerkt en gezocht naar oplossingen. Misschien kun je als organisatie wel gedeeltelijk in de zorgbehoefte voorzien, of kun je door samen te werken met anderen tot een goede oplossing komen.” Voorwaarden om dat te bereiken zijn volgens Liza naast verantwoordelijkheidsgevoel ook ruimte in het hoofd, bewustwording en communicatie: “Het is een open deur, maar een groot deel van de problemen ontstaat doordat mensen zich niet gehoord voelen.”

Van 'Ik kan het niet' naar 'Ik kan niet alles zelf'

In haar rol als regiocoördinator zet Liza zich in om partijen sneller en efficiënter te verbinden, zodat zij samen tot maatwerkoplossingen kunnen komen. “Als ik weet dat twee organisaties moeite hebben om elkaar te bereiken, dan zorg ik dat ze elkaar ergens tegenkomen. Daarnaast ben ik een sociaal dier: ik wil veel praten en onder de mensen zijn. Ik ben extravert, enthousiast en nieuwsgierig, waardoor ik uit gesprekken al snel veel informatie haal.” 

Aan iedereen die met complexe zorgvragen te maken heeft wil Liza het volgende meegeven: “Als je het zelf niet kunt oplossen, probeer dan samen te werken. Kijk welk deel je wel zelf kunt, en zoek het deel dat je niet kunt erbij. Verander ‘ik kan het niet’ in ‘ik kan niet alles zelf’. Daar zit de crux: niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden.”