OPaZ in de regio: Op zoek naar de bottleneck

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt. In een serie van vier artikelen stellen wij onze coördinatoren aan je voor. Deze week: Ellen Kemper, Regiocoördinator Noord.

Ellen Kemper, OPaZ Regiocoördinator Noord
Ellen Kemper

Ellen Kemper is regiocoördinator in regio Noord. Met een verpleegkunde- en managementopleiding in de gezondheidszorg, een loopbaan bij een zorgkantoor, en werkervaring in de zorg voor gehandicapten en mensen met niet-aangeboren hersenletsel heeft ze overzicht over het hele veld, en kijkt zij vanuit verschillende perspectieven naar knelpunten in de zorg. “Voordat ik regiocoördinator werd, werkte ik bij het Zilveren Kruis. Vanuit die rol ben ik al langere tijd betrokken bij OPaZ en deed ik mee aan de denktanks en de actieonderzoeken.” 

Verbinden en faciliteren

“Ik geloof heel erg in lokale oplossingen: dus regionaal verbinding zoeken om complexe zorg aan te pakken. De aanpak van OPaZ sluit naadloos aan bij mijn eigen visie: low call opereren, intensief samenwerken, samen met de mensen om de zorgvrager heen oplossingen zoeken en zo de zorg organiseren,” vertelt Ellen. De belangrijkste taken van een regiocoördinator zijn volgens haar verbinden en faciliteren. Daarbij speelt ze in op de vragen die op een bepaald moment leven. “Uit de gesprekken die je hebt kun je herleiden waar verbindingen missen, en waar je mensen moet samenbrengen. Nu ben ik vooral in gesprek met partijen die te maken hebben met werk en inkomen, het onderwijs en beschermd wonen. Over een half jaar kan dat ineens anders zijn.”

Prikkelende vragen

Volgens Ellen ontstaan problemen bij het vinden van passende zorg vaak doordat partijen te lang alleen blijven worstelen met dilemma’s. “Organisaties stoeien vaak alleen met moeilijke vraagstukken, en blijven dan hangen in hun denkpatronen. Met een frisse blik van buitenaf of een creatieve wending kun je alternatieve ideeën krijgen.” Op die manier wil OPaZ een bijdrage leveren aan betere zorg: door mensen anders te laten denken dan ze deden, waardoor ruimte ontstaat om nieuwe wegen te bewandelen. Ellen probeert vastgelopen processen los te wrikken met prikkelende vragen. “Ik weet niet alles. Dat maakt dat ik soms onverwachte of ‘domme’ vragen stel, die mensen aan het denken zetten. Daardoor ontstaan nieuwe ideeën.” 

Blokkades opsporen

Als een nieuw idee ontstaat, moet je niet direct weer loslaten, maar ook de uitvoering van het idee faciliteren, vindt Ellen. “Begeleiders op de werkvloer ervaren soms dat bepaalde dingen niet kunnen of mogen. Maar is dat wel zo? En zo ja, waarom mag iets dan niet, en van wie? En hoe kunnen we daar verandering in brengen? Om ruimte te creëren voor mooie initiatieven moeten we de blokkade opsporen. Waar zit de bottleneck? Daar probeer ik bij te helpen.”

Durf!

Ellen moedigt zorgorganisaties dan ook aan om de grenzen op te zoeken, met elkaar, maar ook intern. “Durf je ideeën te delen en ga in gesprek over de beperkingen die je ondervindt. Luister niet alleen naar elkaar, maar probeer elkaar écht te verstaan en ga samen op zoek naar mogelijkheden. Wees niet bang om hulp te vragen en durf risico’s te nemen.” 

In haar werk als regiocoördinator heeft Ellen al verschillende cliënten en zorgprofessionals kunnen verbinden. “Als het me lukt om een proces verder te brengen, dan geeft me dat voldoening. Ook als maar een kleine bijdrage nodig bleek. Daarnaast heb ik al veel mooie mensen mogen ontmoeten die heel graag verder willen. Samen met hen vooruitgang realiseren, daar doe ik het voor.”