OPaZ in de regio: Gezamenlijke behoeften op tafel

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt. In een serie van vier artikelen stellen wij onze coördinatoren aan je voor. Deze week: Eefje Klijberg, Regiocoördinator West.

Eefje Klijberg, OPaZ regiocoördinator West
Eefje Klijberg

“Als regiocoördinator heb je creativiteit nodig, kom je in contact met verschillende mensen met eigen behoeften en moet je zaken op een andere manier kunnen benaderen,” vertelt Eefje Klijberg, regiocoördinator West bij OPaZ. “Mijn studie filosofie helpt daarbij. Ik leerde daar op een andere manier naar de wereld te kijken, en op creatieve manieren tot de essentie van problemen en vraagstukken te komen. Bijvoorbeeld door een vraagstuk vanuit meerdere kanten te belichten en aan te vliegen vanuit de leefwereld. Het helpt om in gesprekken de gezamenlijke behoeften vast te stellen: Wat willen we samen bereiken en wat is daarvoor nodig?” 

Het gesprek een boost geven

Die gezamenlijke behoefte vaststellen is niet altijd eenvoudig. “Vaak gaan mensen direct met elkaar in gesprek over een zorgvraag terwijl de onderliggende behoeften anders kunnen zijn. Gaat het om een eigen woning of om een veilige plek waar iemand zich terug kan trekken? Op zoek gaan naar de onderliggende behoeften helpt om de vraag scherp te krijgen en kan het zoeken naar een oplossing een flinke boost geven.”

Duurzame relaties

Eefje ziet voor haar een grote rol weggelegd in het samenbrengen van de juiste mensen. Het zoeken van een oplossing voor een complexe zorgvraag werkt namelijk het prettigst als er goede en duurzame relaties bestaan. “In de praktijk zie je dat miscommunicatie en onbegrip ontstaan vanuit onwetendheid. Dat kan het denkproces en de zoektocht naar een passende oplossing voor een probleem belemmeren. Elkaar écht kennen en begrijpen kost wat tijd, maar kan van grote meerwaarde zijn voor het proces.” Aan die kennismaking wil Eefje een bijdrage leveren: “Op regionaal niveau is de zorgwereld niet zo groot. Ik hoop dat ik op dat niveau bij kan dragen aan de relaties tussen die verschillende partijen in het veld, zodat er meer samenwerking is als team.”

Ook burgerinitiatieven kunnen een rol spelen in het helpen realiseren van passende zorg. “De kracht van zulke initiatieven is dat er echt contact is tussen mensen. Daardoor weten mensen vaak in een vroeg stadium wanneer het niet goed gaat met een persoon. Problemen worden eerder gesignaleerd en er kan makkelijker op geanticipeerd worden. Burgerinitiatieven verdienen meer bekendheid. Daar ga ik mee aan de slag.”

Mooie mensen

Wat Eefje aanspreekt in haar werk, zijn de mensen die zij ontmoet. “Ik vind het mooi om de veerkracht en creativiteit van mensen te zien.” Als voorbeeld geeft zij een vrouw uit Dordrecht, met een zoon met niet-aangeboren hersenletsel. Voor haar zoon was niet direct een passende plek in een zorginstelling te vinden. “Zij verzamelde de juiste mensen om zich heen en wist vanuit een duidelijk vastgesteld gezamenlijk doel samen met onder andere een cliëntondersteuner, de gemeente, het CCE en een zorginstelling een passende woonlocatie te creëren in een oude boerderij, mét daarbij passende zorg. Door samen te werken, uit te gaan van elkaars krachten en goed te communiceren kun je veel bereiken.”