Zorgwetten volwassenen

Zorg en ondersteuning zijn in verschillende wetten geregeld. Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor uw zorg. Misschien bent u zelfs van het ene loket naar het andere verwezen, en weer terug. 

Op deze pagina staan vormen van zorg die onder meer wetten kunnen vallen. Per zorgvorm wordt uitgelegd wanneer welke instantie verantwoordelijk is. 

Het Juiste Loket

Is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor uw zorg en komt u er met deze informatie niet uit? Neem dan contact op met Het Juiste Loket

Overzicht van de mogelijkheden

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft als u een ziekte of beperking heeft? Kijk dan op Regelhulp.nl