Van AWBZ-jeugdzorg naar nieuwe zorgwetten

Laatste wijziging: 9 april 2018

U vindt hier een overzicht van de vroegere AWBZ-indicaties voor jeugd en de wetten waaruit die zorg sinds 2015 komt.

Er is ook een overzicht voor volwassenen.

Gebruikte afkortingen:
LG = Lichamelijke beperking
VG = Verstandelijke beperking
ZG = Zintuiglijke beperking
PSY: Psychische aandoening
 

1. Zorg thuis voor jeugd (extramurale AWBZ-indicaties)

AWBZ-indicatie (2014) Per 1-1-2015 overgeheveld naar: Nieuwe indicaties bij: Zorgtoewijzing/pgb*:
Begeleiding individueel Jeugdwet Gemeente Gemeente
Begeleiding groep (dagbesteding) Jeugdwet Gemeente Gemeente
Behandeling LG: Wet langdurige zorg CIZ Zorgkantoor
  ZG: Zorgverzekeringswet Behandelaar Zorgverzekeraar
  VG: Jeugdwet Gemeente Gemeente
Intensieve kindzorg Zorgverzekeringswet Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraar
Tolkvoorziening Wmo 2015 (ook voor jeugd) Menzis Tolknet
Logeren Jeugdwet Gemeente Gemeente
Verzorging Jeugdwet Gemeente Gemeente
Verpleging Zorgverzekeringswet Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraar

* PGB is niet mogelijk bij behandeling
Let op: Valt de zorg van uw kind in 2016 onder de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan wordt de zorg vanuit de Wlz betaald en is het zorgkantoor verantwoordelijk voor de zorg of het pgb. Zie voor meer informatie: regeling Wlz-indiceerbaren

2. Zorg in een instelling (intramurale indicaties of zorgzwaartepakketten)

ZZP Verpleging en verzorging voor jeugd

ZZP in de AWBZ:  Sinds 2015 in zorgwet: Gevolgen:
V&V 1-3   Niet van toepassing voor jeugd
V&V 4-8 Wet langdurige zorg Vanaf 2015:
Indicatie onbeperkt geldig 
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk                                  

 

 ZZP Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) voor jeugd

ZZP in de AWBZ:  Sinds 2015 in zorgwet: Gevolgen:
VG 1-3     Jeugdwet In 2015:
Overgangsrecht (zelfde zorg/pgb tot einddatum indicatie)  

Vanaf 2016:
Beoordeling door gemeente of (huis)arts
Individuele voorziening (jeugdhulpplicht)

VG 4-8    Wet langdurige zorg Vanaf 2015:
Indicatie onbeperkt geldig
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk
LVG 1-5   Jeugdwet

In 2015:
Overgangsrecht (zelfde zorg tot einddatum indicatie)  

Vanaf 2016:
Beoordeling door gemeente of (huis)arts
Individuele voorziening (jeugdhulpplicht)

SGLVG 1 Wet langdurige zorg

Bestaande indicaties zijn op 1 januari 2015 omgezet
in Wlz-indicatie met onbeperkte geldigheid.

Nieuwe indicaties (afgegeven na 1 januari 2015)
zijn maximaal drie jaar geldig.

 

ZZP Lichamelijk gehandicaptenzorg (LG) voor jeugd

ZZP in de AWBZ:  Sinds 2015 in zorgwet: Gevolgen:
LG 1    Alleen nog van toepassing in 2015
LG 2 Wet langdurige zorg Vanaf 2015:
Indicatie onbeperkt geldig
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk
LG 3   Alleen nog van toepassing in 2015
LG 4-7  Wet langdurige zorg Vanaf 2015:
Indicatie onbeperkt geldig
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk                                        

 

ZZP Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) voor jeugd

ZZP in de AWBZ: Sinds 2015 in zorgwet: Gevolgen:
ZG 1   Wet langdurige zorg (tot 2016) Indicaties van voor 31-12-2014 blijven onbeperkt geldig.
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk
Geen nieuwe indicaties meer vanaf 2016.
ZG 2-5 Wet langdurige zorg Vanaf 2015:
Indicatie onbeperkt geldig
Thuis: pgb, vtp en mpt mogelijk

 

ZZP Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd

ZZP in de AWBZ: Sinds 2015 in zorgwet: Gevolgen:
GGZ C 1-2  Jeugdwet

In 2015:
Overgangsrecht (zelfde zorg/pgb tot einddatum indicatie)

Vanaf 2016:
Beoordeling door gemeente of (huis)arts
Individuele voorziening (jeugdhulpplicht)

GGZ C 3-5 Jeugdwet

In 2015:
Overgangsrecht (zelfde zorg/pgb tot einddatum indicatie)

Vanaf 2016:
Beoordeling door gemeente of (huis)arts
Individuele voorziening (jeugdhulpplicht)

GGZ B 1-7 Jeugdwet

In 2015:
Overgangsrecht (zelfde zorg/pgb tot einddatum indicatie)

Vanaf 2016:
Beoordeling door gemeente of (huis)arts
Individuele voorziening (jeugdhulpplicht)