Bemoeizorg

Laatste wijziging: 6 mei 2018

Bemoeizorg is een vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening. Het is gericht op mensen die zelf geen hulp of zorg willen. Hun omgeving denkt dat hulp of zorg wel nodig is. 

Wanneer is bemoeizorg mogelijk?

Bemoeizorg is mogelijk bij mensen in zorgwekkende situaties die zelf geen hulp of zorg willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf geen probleem zien, of omdat zij slechte ervaringen hebben met hulpverleners. 

Voorbeelden van zorgwekkende situaties zijn:

  • Iemand verwaarloost zichzelf ernstig
  • Iemand verwaarloost of mishandelt zijn kinderen
  • Iemand veroorzaakt veel overlast in de buurt
  • Iemand verwaarloost zijn huis en huishouden ernstig, waardoor er bijvoorbeeld overlast van ongedierte ontstaat

Wie zijn bij bemoeizorg betrokken?

Een bemoeizorgteam bestaat bijvoorbeeld uit medewerkers van de eerstelijns gezondheidzorg, de verslavingszorg, het maatschappelijk werk, de gemeente, politie, justitie, jeugdzorg of thuiszorg.

Hoe werkt een bemoeizorgteam?

Bemoeizorgteams sporen mensen/gezinnen op die uit zichzelf geen hulp vragen of aanvaarden. Ze gaan bij hen langs om het vertrouwen op te bouwen. Ze blijven net zo vaak langskomen als nodig is. Het bemoeizorgteam kan zelf langdurige begeleiding geven of iemand toeleiden naar de gewone hulpverlening. 

Een groot deel van de mensen aanvaardt uiteindelijk toch hulp.