Overgangsrecht bij pgb voor beschermd wonen

Bij beschermd wonen viel het pgb maximaal één jaar lang onder het overgangsrecht, dus alleen in 2015. Uw recht op het GGZ C-pakket kan wel langer doorlopen (tot 2020). Het recht op de zorg uit het pakket staat dus los van de vorm waarin u de zorg krijgt. 

Nieuwe voorwaarden voor pgb

Wilt u beschermd wonen (weer) vanuit een pgb betalen? Dan kunt u dat aanvragen bij uw gemeente. U moet dan voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor het pgb. U moet het pgb kunnen beheren en u moet goede en veilige zorg inkopen. 

Recht op beschermd wonen staat los van pgb

Komt u vanaf 2016 niet meer in aanmerking voor een pgb, maar valt u nog wel onder het overgangsrecht voor beschermd wonen? Dan houdt u dus recht op beschermd wonen in natura, met de ondersteuning die in uw GGZ C-pakket staat.

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl