Betere zorg voor mensen met een beperking

Laatste wijziging: 30 oktober 2018
Voor mensen met een beperking die een zware zorgbehoefte hebben, komen er nieuwe maatregelen om de zorg te verbeteren. Zo komt er meer zorgcapaciteit bij gespecialiseerde instellingen en meer begeleiding door hulpverleners.

 

Waar gaat het om?

Voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte komen er 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen. Ook komen er teams van gespecialiseerde hulpverleners. Zij kunnen bijspringen in crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder niet meer alleen voor een complexe cliënt kan zorgen. 

Pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuning

De komende 2 jaar krijgen 450 mensen met een beperking en hun naasten begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner. Die kan zorg en ondersteuning voor de cliënt regelen, maar ook psychosociale begeleiding bieden voor de rest van het gezin. De pilots richten zich op het nog meer op tijd, op maat en levensbreed geven van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Als de pilots succesvol zijn, worden ze mogelijk voor de duur van dit kabinet verlengd. 

Betere gehandicaptenzorg in programma Volwaardig Leven

Dat heeft minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opgenomen in het programma Volwaardig Leven. Op 30 september 2018 heeft de minister het programma naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van het programma is het toekomstbestendig maken van de gehandicaptenzorg en de complexe zorg. De maatregelen richten zich onder meer op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Status

Het kabinet gaat het programma Volwaardig Leven samen met professionals, zorginstellingen, belangenverenigingen en andere betrokkenen uitvoeren. Er is in totaal € 36 miljoen beschikbaar. Mensen met een beperking en hun naasten zullen zoveel mogelijk meedenken en meebeslissen.