Initiatieven voor thuiszitters

De problematiek van thuiszitters/uitvallers is een van de complexe vragen waar de maatschappij momenteel mee geconfronteerd wordt, in dit geval vragen op het snijvlak van zorg en onderwijs. Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven.

Foto van een jongere

Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan terecht kunnen. Soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen.

Overzicht van thuiszittersinitiatieven

In het document onderaan deze pagina staat een overzicht van initiatieven voor thuiszitters door het hele land.

Rapportage thuiszittersinitiatieven

De rapportage Inzichten uit thuiszitterinitiatieven inzichten gaat in op drie vragen vanuit de blik van de initiatieven: 

  1. Wat speelt er rondom het passend onderwijs en (zorg)aanbod voor de groep jongeren die langdurig in de positie van thuiszitter terecht komt?
  2. Hoe wordt de problematiek van deze groep langdurige thuiszitters door de initiatieven aangepakt? 
  3. Welke (voor)waarden zijn er in hun ogen nodig om passend aanbod voor de groep uitvallers/thuiszitters verder te ondersteunen en/of te ontwikkelen?