Rust creëren in crisissituaties

Bekend is dat chronische stress door armoede en schulden verlammend werkt op het vermogen van mensen om zelf problemen op te lossen en doelgericht te werken. Bij inkomenproblemen en schulden is mobility mentoring een succesvolle methode. In hoeverre wordt deze aanpak ook toegepast in de zorg? Movisie deed hier onderzoek naar.

Mobility mentoring

Mobility Mentoring®, is een aanpak uit Boston, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap. Aanvankelijk ging dit over een andere manier van omgaan met crisis rondom financiële zelfredzaamheid. Sinds het in 2014 naar Nederland kwam, wordt het op meerdere plekken toegepast.
 
Het uitgangspunt van Mobility Mentoring is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. In deze aanpak biedt de professional coaching, ook wel ‘mentoring’ genoemd, die uitgaat van gelijkwaardigheid en eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen.
 
Mobility Mentoring gaat onder meer uit van de volgende dienstverlenende principes:
 

  • Vermijd nog meer stress: ontvang de deelnemer in een stressvrije omgeving
  • Vermijd grote cognitieve belasting: bied informatie aan op een eenvoudige manier en via meerdere kanalen; vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures; stuur herinneringsberichten.
  • Versterk de executieve functies: doe voortdurend voor wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daarnaar te leven.

Toepassing in de zorg

De rapportage Rust in crisis gaat in op de toepassing van deze principes in de zorg.