Persona's geven complexe zorgvragen een gezicht

Bij complexe zorgvragen horen vele gezichten. Mensen van alle leeftijden, met verschillende hulpvragen, van alle opleidingsniveaus, culturele achtergronden en gezinssamenstellingen.

Denken vanuit de leefwereld van mensen is extra belangrijk bij complexe zorgvragen. De persona's hieronder helpen daarbij. Persona's representeren groepen mensen die moeite hebben om passende zorg te vinden.

De persona's zijn gemaakt in het programma OPaZ van het ministerie van VWS.