Janny laat het gas aanstaan en verdwaalt in haar eigen buurt

Janny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. Zij woont alleen, en met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige situaties neemt toe. 

Wie is Janny?

 • Janny is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
 • Het gaat om ouderen met geheugenproblemen die de regie kwijtraken over hun leven en in onveilige situaties terechtkomen. 
 • Zij hebben vaak hulp vanuit de gemeente en wijkverpleging of krijgen Wlz-zorg thuis.
 • De complexiteit ontstaat vooral in de periode dat zij nog thuis wonen terwijl dat eigenlijk niet meer kan. 

Kennis & informatie

Kenmerkende situaties 

 • Janny doet onverantwoorde uitgaven en laat belangrijke rekeningen liggen.
 • Janny vindt dat ze nog goed kan autorijden, haar familie vindt het onverantwoord.
 • Janny verwaarloost zichzelf en haar omgeving. Ze wil geen hulp ‘van vreemden’.
 • Janny heeft steeds meer toezicht nodig. Haar familie kan dat niet de hele week bieden. 
 • Janny’s familie of zorgverleners beperken (onbewust) haar vrijheid. 
 • De zorgverzekeraar of gemeente dringt aan op het aanvragen van een Wlz-indicatie.
 • Na een ziekenhuisopname kan Janny nog niet naar huis. 
 • Janny’s mantelzorgers zijn tijdelijk niet beschikbaar. 
 • De familie wil een opname.