Jochem kan geen passende plek in een instelling vinden

Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling. Dat komt onder andere door zijn extreme prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag. 

Wie is Jochem?

 • Jochem is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
 • Het gaat om volwassenen die geen passende zorg en plek kunnen vinden in een zorginstelling. 
 • Soms wonen zij tot ver in de volwassenheid bij hun ouders, totdat de situatie onhoudbaar is.
 • Omdat de zorg niet goed aansluit bij hun behoeften ontstaan vaak escalaties, soms met dwangmaatregelen tot gevolg. 
 • Vaak is familie betrokken maar kan de zorg niet aan. 
 • Een deel van deze mensen heeft recht op Wlz-zorg op grond van lichamelijke of lichte verstandelijke beperkingen of door langdurig verblijf met behandeling in de GGZ. 
 • Er kan ook sprake zijn van Zvw-zorg (GGZ) en Wmo-ondersteuning.

Kennis & expertise

Wat gebeurt er voor mensen als Jochem? 

 • In het experiment Persoonsvolgende zorg is gewerkt aan zorg op maat waar de behoefte van de cliënt leidend is. 
 • Werkagenda passende zorg (PDF) van VGN, zorgkantoren, zorgaanbieders en Ieder(In).
 • Praktijkinitiatief Het label is (mis)leidend van OPaZ (met aandacht voor mensen met nonverbaal autisme die geen passende zorg krijgen).

Kenmerkende situaties voor mensen als Jochem

 • Jochem zoekt een passende plek in een zorginstelling. 
 • Jochem drijft zorgverleners tot wanhoop met zijn (verbale en fysieke) gedrag.
 • Jochems zorgaanbieder wil dat Jochem ergens anders gaat wonen.
 • Jochem heeft woonvoorziening nodig met specialistische zorg, rust en structuur, maar:
  • Volgens de financier (zorgkantoor/zorgverzekeraar) is zo’n plek niet beschikbaar.
  • Het is onduidelijk of/hoe de zorgaanbieder kan declareren als Jochem geen Wlz-indicatie heeft.
  • De zorg is duurder dan de standaard financiering toelaat. 
  • De zorgaanbieder die deze zorg kan bieden blijkt niet gecontracteerd door de financier.
  • Een Wlz- instelling biedt deze zorg maar het CIZ wijst Jochems Wlz-aanvraag af omdat psychiatrische problemen op de voorgrond staan.
  • Er is een geschikte plek gevonden maar Jochem weigert. Zijn wensen zijn niet realistisch.
 • Jochem gaat weer bij zijn ouders wonen. Zij kunnen de zorg voor Jochem niet aan, en:
  • Jochem accepteert geen professionele hulp. 
  • Jochems ouders accepteren geen professionele hulp.
 • Jochem heeft zijn ouders/huisgenoten ernstig bedreigd. 
 • Na een gedwongen opname wordt Jochem ontslagen uit de kliniek en zoekt een woonplek. 
 • Jochem wil hulp om een sociaal netwerk op te bouwen.