Mira heeft onverklaarde klachten

Mira's klachten zijn niet 'objectiveerbaar'. Daardoor wordt zij bij vragen over werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van het kastje naar de muur gestuurd. 

Icoon van persona Mira

Wie is Mira?

 • Mira is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in de systemen van zorg, werk en inkomen. 
 • Het gaat om jongeren en volwassenen met ernstige lichamelijke klachten waarvoor geen goede somatische verklaring wordt gevonden. 
 • Denk aan chronische pijn, vermoeidheid, hoofdpijn, of niet meer kunnen praten, horen, zien of lopen (conversiestoornis). 
 • De gevolgen voor school, werk, relaties, dagelijkse bezigheden – het hele leven – kunnen enorm zijn. 
 • Hun zorg en ondersteuning kan vallen onder de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wmo. Bij een onomkeerbare situatie met blijvende beperkingen kan een indicatie voor de Wet langdurige zorg mogelijk zijn. 

Kennis & expertise

Interculturele kennis over onverklaarde lichamelijke klachten:

Praktijkinitiatief met aandacht voor mensen als Mira

Programma OPaZ voert het praktijkinitiatief 'Het label is (mis)leidend' uit, waarin aandacht is voor de problemen die mensen als Mira tegen komen bij het organiseren van zorg en ondersteuning.

Veelvoorkomende situaties bij mensen als Mira

 • Mira voelt zich niet serieus genomen door haar (huis)arts.
 • Mira is het niet eens met de behandeling die haar arts voorstelt. 
 • Mira gaat niet meer naar school/werk. 
 • Mira krijgt een arbeidsgeschiktheidskeuring. 
 • Mira kan niet ver lopen, fietsen of met het OV reizen. 
 • Mira kan haar huishouden niet meer doen.
 • Mira raakt geïsoleerd.