Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig

Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar (non-verbale) communicatie goed leren lezen. De ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van de zorg.

Portret

Wie is Nora? 

 • Nora representeert een groep kinderen / jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). 
 • Zij hebben hulp nodig bij alle dagelijkse handelingen.
 • Prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag (zoals zelfverwonding, agressie of apathie) komen voor. 
 • Vaak zijn er ook medische aandoeningen zoals epilepsie of ademhalingsproblemen. 
 • Er kan ook sprake zijn van autisme. 
 • De eerste tijd is vooral medische zorg nodig (Zvw). Als de nadruk komt op gehandicaptenzorg is een indicatie mogelijk voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Expertise

Passende zorg organiseren

Waar kunnen Nora en haar ouders mee te maken krijgen?

Begeleiding, verzorging en verpleging

 • De ouders maken zich zorgen over de ontwikkeling van Nora
 • De ouders willen de ontwikkeling van Nora stimuleren
 • De ouders hebben hulp nodig bij het regelen van zorg voor hun kind
 • Nora heeft intensieve hulp en zorg nodig 
 • Nora heeft hulpmiddelen en vervoer nodig 
 • Het gedrag van Nora is moeilijk te begrijpen/hanteren 
 • Nora heeft meer zorg nodig dan in de indicatie staat
 • De ouders zijn niet tevreden over de geboden zorg 

Medische zorg

 • Nora heeft (para)medische zorg nodig 
 • Nora moet behandeld worden in het ziekenhuis

Comfort en kwaliteit van leven

 • De ouders willen Nora (meer) comfort en kwaliteit van leven bieden
 • Nora heeft vaste, vertrouwde zorgverleners nodig
 • De ouders willen maatregelen als gedragsmedicatie en fixatie voorkomen/afbouwen
 • De andere kinderen in het gezin hebben (meer) aandacht nodig
 • De ouders hebben zelf rustmomenten nodig 

Opname in een zorginstelling

 • De ouders overwegen om een plek in een zorginstelling te zoeken voor Nora 
 • Nora verhuist naar een zorginstelling
 • Nora voelt zich niet thuis in de zorginstelling 

Denken aan de toekomst

 • Nora's 18e verjaardag nadert
 • De ouders willen zaken regelen voor als zij er zelf niet meer zijn

Levenseinde

 • Nora is terminaal ziek