Robert loopt vast in de complexe samenleving

Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. 

Icoon van persona Robert

Wie is Robert?

 • Robert is niet één persoon, maar representeert een groep (jong)volwassenen die moeite heeft met de complexe maatschappij, bv door een lichte verstandelijke beperking en/of laaggeletterdheid. 
 • Hun vermogen om zelfstandig te functioneren wordt vaak overschat. 
 • Zij kunnen kwetsbaar zijn voor misbruik of strafbaar gedrag.
 • Zonder juiste (levensbrede) hulp kunnen hun problemen escaleren waardoor uiteindelijk zware zorg nodig kan zijn. 
 • Hun ondersteuning valt doorgaans onder de Wmo, maar soms onder de Wlz (zorgprofiel LVG of SGLVG). 

Kennis & expertise

Licht verstandelijke beperking

Laaggeletterdheid

Kenmerkende situaties van mensen als Robert 

 • Robert opent zijn post niet en laat rekeningen liggen. 
 • Robert zoekt werk.
 • Robert heeft begeleiding nodig op zijn werk. 
 • Robert heeft geen of een klein sociaal netwerk. 
 • Robert heeft zijn pgb niet volgens de regels besteed en moet nu een groot bedrag terugbetalen.
 • Robert laat zijn huis vervuilen.
 • Roberts schulden lopen op. Een uithuiszetting dreigt.
 • De gemeente verwijst Robert naar het CIZ voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. 
 • Robert zoekt een woonplek met begeleiding.
 • Robert wil geen hulp meer.