Hulp en zorg bij psychische problemen

Heeft u (direct) psychische zorg nodig? Voor uzelf of voor een naaste? Hier ziet u waar u terecht kunt.

Direct hulp in crisissituatie

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
  • De Luisterlijn (0900-0767). Dag en nacht bereikbaar.
  • 113 zelfmoordpreventie (0900-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.

Wilt u een luisterend oor of persoonlijk advies?

De medewerkers van telefonische en online hulplijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal. U kunt anoniem contact opnemen.

De telefoonlijnen zijn niet altijd gratis; op de website van de hulpdiensten vindt u hier meer informatie over.

Hulp bij psychische problemen

  • De Luisterlijn (0900-0767): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • MIND Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
  • Kindertelefoon (0800-0432).
  • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
  • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar).
  • Depressielijn (088 5054334, bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur, tussen 14.30 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur).

Hulp bij verslaving

Hulp voor naasten

Advies als u vastloopt in de zorg

Vragen over uw medische situatie

Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij uw huisarts of bij uw behandelaar (als u onder behandeling bent).

U heeft recht op begrijpelijke informatie over uw aandoening of beperking.

Patiëntenorganisaties

Cliënten- en patiëntenorganisaties geven algemene informatie over ziektebeelden en de gevolgen van psychiatrische problemen of verslaving voor het dagelijks leven. Vaak organiseren zij ook lotgenotencontact.

MIND Platform bevat de gegevens van patiëntenorganisaties in de GGZ.

Informatie over GGZ-instellingen

Veel GGZ-instellingen hebben een website met informatie over de behandeling en hun instelling. Op Zorgkaart Nederland vindt u gegevens van GGZ-instellingen.