Hulp voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking heeft impact op het dagelijks leven. Mensen met een beperking hebben net als iedereen keuzes te maken. Zij kunnen hierbij hulp nodig hebben.

Beslissingen in het alledaagse leven

Over heel gewone, alledaagse dingen nemen we voortdurend beslissingen of maken we keuzes. Welke kleding doe ik aan? Wat zal ik eten? Eet ik vanavond bij mijn familie of kook ik zelf? Zal ik tv blijven kijken of ga ik op tijd slapen? – enzovoort.

Keuzevrijheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak een deel van deze beslissingen zelf maken, maar niet alle. Zij krijgen vaak op allerlei manieren hulp.

Net als iedereen willen de meeste mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk hun eigen leven leiden, op hun eigen manier. Waar mogelijk moet die ruimte geboden worden.

Als uw naaste de gevolgen van bepaalde beslissingen niet goed overziet, kan hij wilsonbekwaam worden verklaard voor die beslissingen. Hij krijgt dan een vertegenwoordiger.

Professionele hulp

Vaak is professionele hulp mogelijk. Dit kan via een zorginstelling of met een eigen budget waarmee men de zorg inkoopt: een persoonsgebonden budget (pgb).

De website Rechtenvanclient.nl richt zich speciaal op mensen met verstandelijke beperkingen die ondersteuning krijgen van een zorginstelling. De site legt in eenvoudige taal uit wat de rechten van cliënten zijn.

Belangenbehartiging

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus behartigt de belangen van directbetrokkenen bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij KansPlus zijn verschillende regionale verenigingen en thema-verenigingen aangesloten. U vindt een overzicht op de website van KansPlus.

Begrijpelijke informatie over zorg

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat iedere cliënt begrijpelijke informatie moet krijgen over eventuele medische behandelingen en bijbehorende zorg (zoals verpleging en verzorging).

'Begrijpelijk' wil zeggen dat de informatie is afgestemd op wat de persoon kan begrijpen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor een goede uitleg over de zorg, afgestemd op wat uw familielid kan begrijpen.