Informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Voor vragen of advies bij het organiseren van zorg kunt u terecht bij het Juiste Loket (cliënten en professionals).

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Logo van het Juiste Loket

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg behandelen wij dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag. Dit geldt ook voor spoedeisende vragen rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis.

Postadres

Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  van 10:00 – 17:00 uur

Let op: aangepaste openingstijden in mei 2021

  • Op woensdag 5 mei gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.
  • Op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart.
  • Op maandag 24 mei gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Zowel zorgvragers, hun naasten als professionals (indicerend  verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

  • U heeft vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
  • U heeft vragen over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
  • U heeft vragen over het overgangsrecht (Wlz-indiceerbaren, Beschermd Wonen GGZC pakket);
  • U heeft vragen over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;
  • U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
  • U heeft vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

Werkwijze

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
 Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, is conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Het Juiste Loket en corona

Het Juiste Loket beantwoordt vanaf 24 augustus 2020 aan langdurige zorg gerelateerde vragen over het coronavirus.

Veel antwoorden op uw vragen over het corona virus kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Toepassing in uw eigen situatie

Het kan voorkomen dat u in een individuele situatie toch vastloopt en het antwoord op uw vragen niet vindt. U kunt bij ons terecht als u op zoek bent naar informatie over actuele afspraken en richtlijnen en wilt weten wat dit in uw situatie betekent of waar u recht op hebt.

Ook kunt u ons benaderen wanneer zorg niet- of anders geregeld wordt vanwege het coronavirus en deze voor u niet (meer) passend is. U komt bijvoorbeeld met uw aanbieder niet tot een passende alternatieve invulling van dagbesteding of het lukt niet om met uw gemeente passende afspraken te maken over noodzakelijke aanvullende zorg. Daarom kunt u ook voor aan het coronavirus gerelateerde vraagstukken bij ons terecht voor informatie en advies.

Luisterlijnen

Hebt u geen vraag gerelateerd aan langdurige zorg, maar hebt u vooral behoefte om uw verhaal of ervaringen met betrekking tot het coronavirus te delen, dan kunt u terecht bij een van de luisterlijnen die hiervoor zijn ingericht.

Het komt ook voor dat wij niets voor u kunnen betekenen, in dat geval leggen wij u uit waarom dat zo is en welke opties er mogelijk nog wel zijn.

Vragen over een indicatie voor GGZ vanuit de Wlz

Kijk op deze website voor antwoorden op vragen over toegang van GGZ-cliënten tot de Wet langdurige zorg en het proces van indicatiestelling. Het Juiste Loket beantwoordt algemene vragen over de Wlz, maar heeft geen informatie over uw individuele indicatie en kan daarover geen vragen beantwoorden. Het CIZ neemt contact met u op zodra uw aanvraag behandeld is.

Privacyverklaring Juiste Loket

In de privacyverklaring leest u hoe het Juiste Loket omgaat met uw persoonsgegevens.