Cultuursensitieve zorg

Laatste wijziging: 6 augustus 2019

Mensen met een migratie-achtergrond beleven ziekten en beperkingen vaak anders, uiten klachten anders en hebben andere verwachtingen van de zorg dan autochtone Nederlanders. Dat vraagt extra zorgvuldigheid bij zorg.

Zorgplan

Keuzevrijheid is een belangrijk uitgangspunt in de zorg. Keuzevrijheid houdt ook in dat mensen kunnen leven volgens de eigen culturele of religieuze opvattingen en gebruiken. Het zorgplan is de plek waar die eigen keuzes helder moeten worden. 

Voor cliënten met een migratieachtergrond is het niet altijd vanzelfsprekend om hun wensen uit te spreken. Zorgleefplanwijzer.nl geeft informatie over het zorgplan voor mensen met een niet-traditioneel Nederlandse achtergrond

Huisregels en multiculturele achtergrond

Bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen moeten zich houden aan huisregels. Leefwijzen die in Nederland algemeen geaccepteerd zijn, kunnen extra uitleg en zorgvuldigheid vragen bij mensen met een andere culturele achtergrond. Bijvoorbeeld als mannen zorg geven aan vrouwelijke cliënten en andersom.

Waar mogelijk kan de zorgaanbieder rekening houden met andere opvattingen en er in ieder geval goed over communiceren.

Taalproblemen

In de zorg is communicatie heel belangrijk. Dat gaat grotendeels via taal. Taalbarrières vormen daarbij een uitdaging. Op Zorgvoorbeter.nl staat informatie voor zorgverleners over taalproblemen in de zorg

Tolk inzetten

Cliënten die niet (voldoende) Nederlands spreken, kunnen een tolk inhuren. Ook de zorgverlener kan dat doen. De kosten worden meestal niet vergoed door de overheid. Een tolk wordt alleen vergoed voor asielzoekers in AZC's, slachtoffers van mensenhandel en vrouwen in de crisisopvang. Statushouders krijgen de eerste zes maanden de tolkentelefoon vergoed als zij voor een consult naar de huisarts gaan.

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland heeft een tolkentelefoonapp waarmee u snel een tolk voor de zorg kunt inzetten. 

Meer informatie cultuursensitieve zorg
 

Mikado

Mikado Helpdesk geeft informatie aan mensen uit verschillende culturen, onder meer over ziekten, de zorg in Nederland, opvoeden en communicatie met hulpverleners. 

Pharos

Expertisecentrum Pharos biedt onder meer uitgebreide informatie over zorg voor:

Zorg voor beter

Zorgverleners in de ouderenzorg vinden informatie op Zorgvoorbeter.nl, onder meer over: