Het verhaal van Hanna en haar cliëntondersteuner

Het verhaal van Hanna en haar cliëntondersteuner

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Hanna & Co. Een donkerharige vrouw en een grijze vrouw gaan zitten. De grijze vrouw lacht naar de andere vrouw.)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Hanna Stemerding en ik zorg voor mijn man. En mijn man heeft vasculaire dementie. De belangrijkste klacht is op het ogenblik vooral dat hij heel slecht loopt. Dus hij heeft een rollator en ik moet echt opletten dat hij die rollator elke keer pakt. Die vergeet hij weleens, want hij is dus echt z'n hele geheugen kwijt.)

(We zijn allebei nu 87 jaar. Alles is heel erg vermoeiend. En dat maakt dat ik dan denk: Als dat nou beter was, dan kon ik beter voor 'm zorgen. Maar ik vergeet dat ik zelf ook een jaartje ouder word en dat je dan ook niet zo veel meer kan.)

(Mijn naam is Lilian de Gier, ik werk bij Stichting Mee. Ik doe de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wet langdurige zorg. Ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat mijn functie als cliëntondersteuner mensen kan steunen om de weg te vinden. Voor hen is het allemaal nieuw.)

(Ik kan me niet meer precies herinneren wie er allemaal kwam. Er kwamen ontzettend veel mensen met vragenlijstjes die ze ons stelden. En dat vragenlijstje werd ingevuld en dan kreeg ik 's avonds een e-mailtje van 'dat hebben we besloten en zo en zo wordt het'. Ik had het gevoel dat er allerlei letters om m'n oren heen vlogen. Wmo, Wlz, pqw, pgb en al die dingen. Ik wist niet eens wat het betekende.)

(En er werd over gesproken alsof het een heel vanzelfsprekend begrip was. En dat legde jij ook uit. -Ja.)

(Voor mij begint het eigenlijk om te kijken: Wie zit er voor je? Wat zijn dat voor mensen en wat willen ze graag? Wat zijn hun wensen? En om daar goed naar te luisteren en dan de informatie en het advies zo af te stemmen dat zij eigenlijk zelf de keuze kunnen maken, zo veel mogelijk.)

(Ik had het gevoel: Er is eindelijk een keer iemand die luistert en die ons begrijpt.)

(Dat vond ik ook zo mooi bij jullie. Het werk dat jullie hadden gedaan... -Je stelde ook hele zinnige vragen. En ik merkte ook dat je echt geïnteresseerd was in wat wij deden.)

(Ja, dat was ook zo. En daar sta ik dan ook iedere dag voor op. Want de regeltjes en de spelregeltjes, die ken ik wel, maar ik vind het belangrijk om bij die mens... Wie zit er voor me? Wat hebben die mensen nodig en wat zouden ze graag willen?)

(En dat was bij ons wel goed gelukt, hè? -Ja, zeker. Mooi. Ja.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Hanna lacht. Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)