Het verhaal van Jan en zijn cliëntondersteuner

Het verhaal van Jan en zijn cliëntondersteuner

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Jan & Co. Een man en een vrouw gaan op de stoelen zitten en kijken elkaar lachend aan. Jan:)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Jan Drost, m'n zwager Frank heeft de ziekte van Parkinson. En ik ondersteun hem bij zowel de zorgtaken als de administratieve rompslomp die om die ziekte heen gaat: aanvragen bij wet- en regelgeving. Frank heeft inmiddels een jaar of tien die ziekte. Het begon met een beetje trillen van z'n handen, een beetje een onrustig gevoel.)

(Ik merkte in het begin dat hij heel vaak z'n hand vasthad om ons niet laten zien dat hij er last van had. Toen had hij nog niet zo'n ernstige vorm ervan, maar dat werd geleidelijk aan erger. Zo erg zelfs dat hij z'n werk op heeft moeten geven, hij had best een belangrijke functie. Hij heeft z'n werk op moeten zeggen en is thuisgekomen.)

(We hadden ook contact met een mantelzorgorganisatie. Die zei: als je een indicatie Wet langdurige zorg hebt, dan heb je recht op cliëntondersteuning.)

(Ik ben Wendy de Backer, cliëntondersteuner Wet langdurige zorg bij Zorgbelang Brabant/Zeeland. Ik werk als cliëntondersteuner. Ik informeer, adviseer en ondersteun Jan bij het regelen van goede zorg voor Frank. Cliëntondersteuning is nodig, omdat de zorg in Nederland heel ingewikkeld is.)

(Je hebt te maken met drie wetten: Zorgverzekeringswet, Wmo en Wlz. Dat hebben we bij Frank ook gezien. Dat maakt het voor mensen heel ingewikkeld. Je gaf ook aan: Eigenlijk zie ik door de bomen het bos niet meer. Help me om de goede weg te bewandelen. Door hen te kunnen helpen, kan hij zich weer bezighouden met Frank.)

(Wat ik ervaren heb, is een hectiek rond aanvragen, rond officiële instanties die allemaal ergens bij horen. En dan heb je een cliëntondersteuner, dat geeft rust in die hele regelgeving. Ik had er zeker een jaar langer over gedaan als Wendy er niet was geweest. Jouw inzet, wat ik altijd zeg, was onontbeerlijk.)

(Niet alleen vanwege je kennis en professionaliteit, maar om je empathie en je warmte en je betrokkenheid bij de hele case, maar ook bij degenen die daarvoor zorgen.)

(Ik hou mijn hart vast voor mensen in Nederland die in de Wet langdurige zorg zitten, die ziekte krijgen, zorg nodig hebben en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben als ze niet weten dat er cliëntondersteuning is. Want daar moet je gewoon heel dankbaar gebruik van maken.)

(Jan en Wendy knikken. Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg. Het beeld wordt zwart.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG