Documenten

66 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???subscription.link.text.{0}???

MEE-rapportage Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek

In 2018 kreeg OPaZ steeds vaker berichten van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar passende zorg. Daarom is via MEE NL ...

Rapport | 01-03-2019

Implementatieplan GGZ - Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” staat dat de regering voornemens is om ”als de effecten in kaart zijn gebracht ...

Publicatie | 15-02-2019

Rapportage Rust in crisis

Eén van de complexe vraagstukken van deze tijd is hoe we op een adequate manier kunnen omgaan met crises. Van allerlei kanten ...

Rapport | 01-02-2019

Voorschrift zorgtoewijzing 2019

Dit voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het ...

Richtlijn | 01-12-2018

Stappenplan aanvraag Wlz-indicatie vanuit Wmo/Zvw

Lees hier hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt vanuit de Wmo/Zvw.

Brochure | 01-11-2018

Persoonsgebonden budget Wlz tarieventabel 2019

Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een ...

Brochure | 01-10-2018

Wlz-­GGZ-­zorgprofielen - Toetsing en aanscherping, resultaten 2e fase

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende ...

Rapport | 20-07-2018

Onderzoek Panteia naar rol van bibliotheken bij informatie over zorg

Panteia deed in opdracht van OPaZ onderzoek naar de potentiële rol van bibliotheken op het gebied van informatie over zorg en ...

Rapport | 05-07-2018

Onderzoek Ruigrok/Netpanel naar informatiebehoefte cliënten

Ruigrok/Netpanel bracht in kaart wat de wensen en behoeften van cliënten zijn met een complexe zorgvraag. Hoe wil men informatie ...

Rapport | 01-06-2018

Informatiekaart Palliatieve zorg voor professionals

Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg. Let op: de terminaliteitsverklaring die in de ...

Brochure | 01-01-2018