Aanpassing eigen bijdrage beschermd wonen per 1-1-2020

Laatste wijziging: 6 februari 2019
Voor beschermd wonen komt een aanpassing van de eigen bijdrage. Deze wordt gekoppeld aan het wel of niet hebben van een wooncomponent. Daarbij maakt het geen verschil of het pgb of zorg in natura is. De aanpassing gaat waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020 in. Budgethouders hebben zo alle tijd om zich voor te bereiden.

 

Beschermd wonen

Gemeenten verstrekken behalve pgb’s voor beschermd wonen met wooncomponent ook pgb’s zonder wooncomponent. In de Wet is beschermd wonen gedefinieerd als wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding”. Naar de letter van de wet bevat beschermd wonen momenteel per definitie een wooncomponent. Maar dat was bij het opstellen van de wet niet bedoeld.

Hoogte eigen bijdrage koppelen aan woonlasten

Nu heeft iedereen met een pgb-indicatie voor beschermd wonen een lage eigen bijdrage. De veronderstelling daarbij is dat woonlasten nog apart betaald moeten worden. Voor de budgethouders met een indicatie voor beschermd wonen met wooncomponent is dit dus niet terecht. De hoogte van de eigen bijdrage zou gekoppeld moeten zijn aan het wel of niet hebben van woonlasten en niet aan de leveringsvorm (pgb of zorg in natura).

Aanpassing eigen bijdrage

Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS besloten de eigen bijdrage voor beschermd wonen aan te passen. Voor budgethouders met een indicatie beschermd wonen pgb mét wooncomponent gaat de eigen bijdrage omhoog. Deze budgethouders moeten dus ook net als alle cliënten die zorg in natura ontvangen gaan betalen voor de woonlasten. Voor budgethouders met een indicatie beschermd wonen pgb zónder wooncomponent verandert de eigen bijdrage niet. Waarschijnlijk krijgt de term beschermd wonen hier een andere naam, bijvoorbeeld ‘begeleiding plus’.