Eigen bijdrage Wmo vanaf 2019 voor iedereen gelijk

Laatste wijziging: 8 januari 2019

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost sinds 1 januari 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage. 

Zie Het CAK voor meer informatie. 

Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie.