Extra kosten thuis (bij Wlz-zorg)

Biedt uw zorgprofiel te weinig ruimte om genoeg zorg thuis te organiseren? Dan kunt u misschien extra budget krijgen.

Wat is Extra kosten thuis (EKT)?

EKT is extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Dit budget is mogelijk bij alle leveringsvormen: persoonsgebonden budget (pgb), modulair pakket thuis (mpt) en volledig pakket thuis (vpt). 

Het gaat om maximaal 25% van het budget dat bij uw zorgprofiel hoort. U kunt dus 25% meer zorg ontvangen of inkopen. 

Wat zijn de voorwaarden voor Extra kosten thuis?

Dit extra budget is alleen mogelijk als u aan minstens één van deze voorwaarden voldoet:

  • U bent jonger dan 23 jaar.
  • U bent ouder van een thuiswonend kind jonger dan 18 jaar.
  • U heeft een betaalde baan of wilt een opleiding volgen om een betaalde baan te vinden, en u heeft geen verstandelijke handicap, een psychiatrische aandoening of een psychogeriatrische beperking (zoals dementie).
  • U krijgt nog zorg op basis van een AWBZ-indicatie (Wlz-overgangsrecht).

Hoe kunt u Extra kosten thuis aanvragen?

U kunt Extra kosten thuis aanvragen bij uw zorgkantoor. 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl