Verandering in de financiering van verpleging (Wlz)

Laatste wijziging: 1 mei 2019

Na ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn, die wordt voorgeschreven door een medisch-specialist. Voor mensen met een Wlz-indicatie is de financiering van deze vorm van verpleging op 1 januari 2018 veranderd. 

Hoe ging het in 2017?

In 2017 werd gespecialiseerde verpleging voor mensen met een Wlz-indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet betaald. 

Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2018 wordt gespecialiseerde verpleging vanuit de Wlz betaald als de verpleging is voorgeschreven door de medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt. Zie verder: Financiering per leveringsvorm.

Wordt de gespecialiseerde verpleging wel vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd? Dan is het medisch-specialistische zorg en wordt de gespecialiseerde verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet betaald (als onderdeel van een diagnose-behandelcombinatie, DBC). 

Overgang

Heeft u een Wlz-indicatie en kreeg u op 31 december 2017 al verpleging op voorschrift van een medisch specialist? Dan verandert de financiering op 1 januari 2018. 

  • Heeft u een pgb? Het zorgkantoor neemt contact met u op. 
  • Heeft u een mpt? Uw zorgaanbieder kan via de rekenmodule het budget vanaf 1 januari 2018 verhogen als dat nodig is. Brancheorganisaties Actiz en BTN informeren de zorgaanbieders. 

Gespecialiseerde verpleging voor mensen zonder Wlz-indicatie

Voor mensen zonder Wlz-indicatie blijft 'gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist' onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) vallen.