Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

Laatste wijziging: 19 oktober 2018

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Blijvende behoefte aan intensieve ggz 

Volgens het wetsvoorstel zal het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaan vaststellen of iemand blijvend behoefte heeft aan intensieve ggz. Dit gebeurt op basis van de medische informatie van de ter zake deskundige (bijvoorbeeld een psychiater of gz-psycholoog). Het CIZ betrekt daarbij de diagnose(s), de behandelgeschiedenis, het ziekteverloop en de levensloop van de cliënt. 

Bij de indicatiestelling gaat het niet om de aandoening zelf, maar om de vraag of de persoon blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid door zijn beperkingen, het ontbreken van regie op nagenoeg alle levensdomeinen en het onvermogen om op relevante momenten hulp in te roepen. 

Alle leveringsvormen 

De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is op verschillende manieren mogelijk: een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb). 

Jeugd met ggz-problematiek

Volgens het wetsvoorstel blijft psychiatrische zorg voor jeugdigen met ggz-problematiek onder de Jeugdwet vallen. 

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz. 

Lange termijn zekerheid

Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld.

Consultatie wetsvoorstel

In de zomer van 2018 was er een internetconsultatie over het wetsvoorstel. De resultaten daarvan zijn te vinden op overheid.nl.  

Status

Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. Na verwerking van het dit advies kan het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.