Cliënten ggz vanaf 2021 toegang tot Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Ondanks de coronacrisis treedt vooralsnog geen vertraging op in de overgang van de ggz naar de Wlz.

U vindt hier informatie voor cliënten en professionals over deze verandering in de langdurige zorg.

Heeft u vragen?

Cliënten, hun naasten en zorgverleners kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 of e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

Gemeenten en zorgaanbieders met vragen over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.

Informatiekaarten

Nieuws

Meer nieuws