Informatie voor GGZ-cliënten over toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u zorg nodig heeft? Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 uw zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen.

De Wlz biedt al uw langdurige zorg

Als u een indicatie voor de Wlz, heeft, hoeft u geen ondersteuning meer aan te vragen bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar. De Wlz biedt alle langdurige zorg en ondersteuning die u nodig heeft, zoals begeleiding, dagbesteding en verpleging en verzorging.

Behandeling voor uw psychische problemen wordt in 2021 in de meeste situaties nog wel door de zorgverzekeraar betaald. Uw zorgaanbieder regelt dit.

De Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig.

Voorwaarde voor Wlz-zorg

U kunt in aanmerking komen voor Wlz-zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ beoordeelt of u aan die voorwaarde voldoet.

Informatiekaarten over de overgang van GGZ naar de Wlz

Cliëntondersteuning

U heeft in heel 2020 recht op cliëntondersteuning bij de zorg die u in 2020 krijgt. De gemeente is verantwoordelijk voor die cliëntondersteuning.

Zodra u een indicatie heeft voor de Wlz, kunt u óók cliëntondersteuning krijgen voor uw toekomstige Wlz-zorg. Die ondersteuning kan dus al in 2020 starten. Het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk. Het gaat om:

  • onafhankelijke ondersteuning,
  • met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling,
  • die bijdraagt om uw zorg vanaf 2021 te organiseren in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.

Hoe vindt u een cliëntondersteuner (Co)?

Kijk op www.cliëntondersteuning.co.nl voor informatie over cliëntondersteuning . Via deze website kunt u ook eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen.

Cliëntondersteuning is voor u gratis.

Zie ook

In het onderdeel Professionals staat informatie die u misschien ook wilt lezen, bijvoorbeeld over de overgang naar de Wlz, de manieren waarop de zorg geleverd kan worden en over ggz-behandeling in de Wlz.

Laatste wijziging: 23 april 2020