Ggz naar de Wlz: cliëntondersteuning

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten mogelijk toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Komt u (mogelijk) in aanmerking voor een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan gaat de zorg voor u veranderen. U kunt hierbij hulp en advies krijgen van een cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning bij uw huidige zorg

U heeft in heel 2020 recht op cliëntondersteuning bij de zorg die u in 2020 krijgt. De gemeente is verantwoordelijk voor die cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning bij het regelen van uw nieuwe zorg

Zodra u een indicatie heeft voor de Wlz, kunt u óók cliëntondersteuning krijgen voor uw toekomstige Wlz-zorg. Die ondersteuning kan dus al in 2020 starten. Het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk. Het gaat om:

  • onafhankelijke ondersteuning,
  • met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling,
  • die bijdraagt om uw zorg vanaf 2021 te organiseren in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.

Hoe vindt u een cliëntondersteuner (Co)?

Kijk op www.cliëntondersteuning.co.nl voor informatie over cliëntondersteuning . Via deze website kunt u ook eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen.

Cliëntondersteuning is voor u gratis.