Ggz naar Wlz: van voortgezet verblijf (GGZ B) naar GGZ Wonen

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten mogelijk toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat de mogelijke veranderingen voor u zijn als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont. Bekijk de film samen met uw zorgverlener, zodat u direct vragen kunt stellen.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont

(Beeldtitel: Als u al langer dan drie jaar in een GGZ-instelling woont. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Naast een man verschijnt een huis.)

Als u nu langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont met een indicatie van het CIZ, zijn er drie mogelijkheden.
Dit is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.
Een: U houdt de zorg zoals u nu heeft.
Dit kan na drie jaar worden verlengd.
Twee: U vraagt een nieuwe indicatie aan voor de Wet langdurige zorg.
U blijft wonen waar u nu woont en houdt de zorg die u nu heeft tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.

(In de verte staat een huis met bomen ernaast.)

Drie: U gaat over naar beschermd wonen via de gemeente.
U verhuist dan naar een andere plek.
Net als nu betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg.

(Twee mannen en een tekstballon.)

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Wilt u een nieuwe Wlz-indicatie aanvragen die blijvend geldig is? Doe dit dan nog dit jaar (in 2020) bij het CIZ.

Informatiekaart

U kunt ook de speciale informatiekaart bekijken.

Drie mogelijkheden voor mensen met een indicatie voortgezet verblijf

Vanaf 2021 zijn er voor mensen met een indicatie voor voortgezet verblijf drie mogelijkheden:

  • U houdt voortgezet verblijf. Deze indicatie is drie jaar geldig en kan verlengd worden.
  • U doet een aanvraag voor een langdurige Wlz-indicatie (GGZ W). Deze is voor onbepaalde tijd geldig.
  • U gaat over naar beschermd wonen via de gemeente.

Voor de aanvraag van een langdurige Wlz-indicatie is uw handtekening of die van uw wettelijk vertegenwoordiger nodig. Als u deze indicatie krijgt, kan er iets veranderen aan uw zorg en woonsituatie.

Loopt uw indicatie voor voortgezet verblijf in 2020 af?

Wat als uw indicatie voor voortgezet verblijf al in 2020 afloopt, en uw behandelaar wil voor 2021 een Wlz-indicatie aanvragen?

  • Uw behandelaar kan het CIZ vragen om de indicatie voor voortgezet verblijf (GGZ B) te verlengen tot en met 31 december 2020.
  • Daarnaast doet uw huidige zorgorganisatie in overleg met u een aanvraag voor een Wlz-indicatie (GGZ W) bij het CIZ per 1 januari 2021.

Wonen

  • Het algemene uitgangspunt is dat u in 2021 kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.
  • Als u overgaat naar beschermd wonen via de gemeente, verhuist u naar een andere plek.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanaf 2021 ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
  • Bij gesprekken over uw Wlz zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen. U vindt een cliëntondersteuner bij u in de buurt via deze website: www.clientondersteuning.co.nl.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg in 2020 al een eigen bijdrage. Dit blijft vanaf 2021 hetzelfde, tenzij uw persoonlijke omstandigheden veranderen.

Laatste wijziging: 30 juni 2020