Ggz naar Wlz: van behandeling + verblijf (Zvw) naar de Wet langdurige zorg

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten mogelijk toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

U verblijft korter dan 3 jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling. Uw zorg wordt nu betaald door uw zorgverzekeraar. Vanaf 2021 heeft u een indicatie voor Wlz-zorg (GGZ Wonen). Wat verandert er voor u?

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat de mogelijke veranderingen voor u zijn als u korter dan drie jaar in een ggz-instelling woont. Bekijk de film samen met uw zorgverlener, zodat u direct vragen kunt stellen.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: vanuit verblijf + behandeling

(Beeldtitel: Van behandeling met verblijf naar Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Een man.)

Wat verandert er voor u als u korter dan drie jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling woont en straks eventueel Wlz-zorg krijgt?
Om te beginnen blijft u wonen in de instelling waar u woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Verder betaalt u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage.
Deze betaalt u vanaf 2021 aan het CAK.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.

(Twee mannen en een tekstballon.)

U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Wilt u een Wlz-indicatie aanvragen? Doe dit dan nog dit jaar (in 2020) bij het CIZ.

Informatiekaart

U kunt ook de speciale informatiekaart bekijken.

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u in 2021 kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen, dan ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanaf 2021 ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
  • Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen. U vindt een cliëntondersteuner bij u in de buurt via deze website: www.clientondersteuning.co.nl.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg vanaf 2021 een eigen bijdrage.

Stopt uw indicatie voor behandeling + verblijf in 2020?

Loopt uw indicatie voor klinisch verblijf al in 2020 af en wilt u in overleg met uw huidige zorgorganisatie voor 2021 een Wlz-indicatie aanvragen?

  • U kunt in overleg met een medewerker van uw huidige zorgorganisatie bij het CIZ een indicatie aanvragen voor voortgezet verblijf (GGZ B) tot 31 december 2020.
  • Daarnaast doet uw huidige zorgorganisatie in overleg met u een aanvraag voor een Wlz-indicatie (GGZ Wonen) bij het CIZ. Deze indicatie gaat in per 1 januari 2021.

Laatste wijziging: 30 juni 2020