Met GGZ naar de Wlz: Informatie voor zorgaanbieders

Vanaf 2021 krijgen mensen die blijvend intensieve psychische zorg nodig hebben, toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De brochure geeft zorgaanbieders informatie over de overgang naar de Wlz.