Ggz naar Wlz: bijeenkomsten

In 2020 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd als voorbereiding op de toegang van ggz-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zijn de bijeenkomsten van april en mei uitgesteld.

Voor cliëntenraden

MIND organiseert informatiebijeenkomsten voor cliëntraden. Data volgen nog.

Voor zorgaanbieders

  • Dinsdag 26 mei 2020 - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (webinar).
  • Eind juni/begin juli 2020 - ActiZ, georganiseerd door Actiz en Kenniscentrum Korsakow (webinar)

Laatste wijziging: 15 mei 2020