Ggz naar Wlz: bijeenkomsten

In 2020 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd als voorbereiding op de toegang van ggz-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor cliëntenraden

  • Momenteel geen bijeenkomsten bekend

Voor zorgaanbieders

  • Momenteel geen bijeenkomsten bekend

Eerdere bijeenkomsten

  • 18 juni 2020 voor cliëntvertegenwoordigers die aan een regiotafel (gaan) deelnemen. Lees de terugblik.

Laatste wijziging: 6 juli 2020