Ggz naar Wlz: bijeenkomsten

In 2020 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd als voorbereiding op de toegang van ggz-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zijn de bijeenkomsten van april en mei uitgesteld.

Voor cliëntenraden

MIND organiseert informatiebijeenkomsten voor cliëntraden. Data volgen nog.

Voor zorgaanbieders

De geplande informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn uitgesteld. Nieuwe data volgen later.

Laatste wijziging: 26 maart 2020