GGZ naar Wlz: hoe gaat de overgang?

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

In 2020 worden de indicaties gesteld voor mensen die zorg krijgen en mogelijk toegang krijgen tot de Wlz. Hoe is dit geregeld?

Indicatiestelling door CIZ

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019.

Cliëntondersteuning

Cliënten hebben in heel 2020 recht op cliëntondersteuning bij de zorg die ze in 2020 krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor die cliëntondersteuning (op grond van de Wmo).

Zodra de indicatie voor de Wlz is afgegeven, kan de persoon óók cliëntondersteuning krijgen met betrekking tot de toekomstige Wlz-zorg. Dit kan dus al in 2020 starten. Deze cliëntondersteuning valt onder de Wlz; het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk. Deze Wlz-cliëntondersteuning moet voldoen aan artikel 1.1.1 van de Wlz:

  • onafhankelijke ondersteuning,
  • met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling,
  • die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.

Het gaat hierbij dus over het recht op zorg met ingang van 1 januari 2021. Dit geeft de zorgkantoren de ruimte om cliëntondersteuning te bieden als het gaat over de toekomstige Wlz-zorg.

Hoe vindt u een cliëntondersteuner?

  • Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt.
  • Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

Kijk op www.cliëntondersteuning.co.nl voor informatie over cliëntondersteuning . Via deze website kunt u eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen.

Cliëntondersteuning is gratis voor de cliënt.

Monitoring van de overgang op regiotafels

Op 10 regiotafels werken gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere partijen samen aan een goede overgang van cliënten naar de Wlz. U vindt hier de issuelijst uit deze overleggen (versie oktober 2019). Dit werkdocument zal de komende maanden regelmatig geactualiseerd worden.