GGZ naar Wlz: informatie voor professionals

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Welke cliënten gaan over naar de Wlz?

Het gaat naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning en/of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen).

Jeugd met ggz-problematiek blijft voorlopig in de Jeugdwet

Psychische zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met ggz-problematiek blijft voorlopig onder de Jeugdwet vallen. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat jeugdigen op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz. Om de doelgroep goed in beeld te krijgen is verder afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan naar de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep.

Voordelen van overgang naar de Wlz

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische aandoening hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Communicatie

Er zijn verschillende communicatiematerialen ontwikkeld voor cliënten en voor professionals.

Cliëntondersteuning

Heeft u clienten die hulp van een clientondersteuner nodig hebben? Verwijs hen dan naar www.clientondersteuning.co.nl. Hier staat ook handige informatie voor professionals.

Laatste wijziging: 23 april 2020