Ggz naar Wlz: bekostiging

Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg.

Informatiekaarten van de NZa

In een speciale  informatiekaart gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in op het waarom van deze verandering. Ook wordt verteld welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt.

De definitieve tarieven zijn te vinden via de Informatiekaart Regelgeving langdurige zorg 2021 van de NZa.