De overgang van ggz-cliënten naar de Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2020 worden de indicaties gesteld voor mensen die zorg krijgen en mogelijk toegang krijgen tot de Wlz.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Lees het nieuwsbericht hierover.

Cliëntondersteuning

Cliënten hebben in heel 2020 recht op cliëntondersteuning bij de zorg die ze in 2020 krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor die cliëntondersteuning (op grond van de Wmo).

Zodra de indicatie voor de Wlz is afgegeven, kan de persoon óók cliëntondersteuning krijgen met betrekking tot de toekomstige Wlz-zorg. Dit kan dus al in 2020 starten. Het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk.

Monitoring van de overgang op regiotafels

Op 10 regiotafels werken gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere partijen samen aan een goede overgang van cliënten naar de Wlz. U vindt hier de issuelijst uit deze overleggen (versie oktober 2019). Dit werkdocument zal de komende maanden regelmatig geactualiseerd worden.

Lees hier een terugblik op de recente regiotafels.

Laatste wijziging: 2 juli 2020