Veelgestelde vragen over de toegang van GGZ tot de Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U vindt hier veelgestelde vragen en antwoorden rond deze wetswijziging, ingedeeld in een aantal thema's.

NB: Ondanks de coronacrisis treedt vooralsnog geen vertraging op in de overgang van de GGZ naar de Wlz.