GGZ naar Wlz: informatie voor zorgaanbieders

Inkoop GGZ vanuit de Wlz

Zorgverzekeraars Nederland heeft voorlopige kwaliteitsuitgangspunten voor de inkoop van GGZ vanuit de Wlz gepubliceerd.