Praktijksituatie: Janny laat het gas aan staan en verdwaalt in haar eigen buurt

Janny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. Zij 'blijft langer thuis wonen'. Met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige situaties neemt toe. 

Programma OPaZ van het ministerie van VWS ontwikkelt persona's voor wie het organiseren van zorg complex is. Kijk op www.opaz.info/personas voor meer informatie. 

Wie is Janny?

  • Janny is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
  • Het gaat om ouderen met geheugenproblemen die de regie kwijtraken over hun leven en in onveilige situaties terechtkomen. 
  • Het kan gaan om de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, maar bijvoorbeeld ook om Korsakov. 
  • Zij hebben vaak hulp vanuit de gemeente en wijkverpleging of krijgen Wlz-zorg thuis.
  • De complexiteit ontstaat vooral in de periode dat zij nog thuis wonen terwijl dat eigenlijk niet meer kan. 
     

Zorgroutes voor mensen als Janny en hun naasten

Mensen als Janny krijgen vaak te maken met situaties zoals hieronder beschreven. Welke zorg en ondersteuning is mogelijk in die situaties? Klik op een situatie voor een overzicht van mogelijkheden.