Zorgwetten jeugd

Jeugdhulp en jeugdzorg zijn in verschillende wetten geregeld. Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg voor uw kind. Misschien bent u zelfs van het ene loket naar het andere verwezen, en weer terug. 

U vindt hier vormen van jeugdhulp die onder meer wetten kunnen vallen of waar meerdere organisaties bij betrokken zijn. Per zorgvorm wordt uitgelegd wanneer welke instantie verantwoordelijk is. 

Juiste Loket

Is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp aan uw kind en komt u er met deze informatie niet uit? Neem dan contact op met Juiste Loket

Overzicht van de mogelijkheden

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn als uw kind een ziekte of beperking heeft? Kijk dan op Regelhulp.nl. U vindt daar een overzicht van hulp en zorg voor jeugd.