Extra kosten thuis (bij Wlz-zorg)

Laatste wijziging: 6 juli 2018

Biedt uw zorgprofiel te weinig ruimte om genoeg zorg thuis te organiseren? Dan kunt u misschien extra budget krijgen.

Wat is Extra kosten thuis (EKT)?

EKT is extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Dit budget is mogelijk bij een persoonsgebonden budget (pgb) en bij een modulair pakket thuis (mpt). 

Het gaat om maximaal 25% van het budget dat bij uw zorgprofiel hoort. U kunt dus 25% meer zorg ontvangen of inkopen. 

Hoe kunt u Extra kosten thuis aanvragen?

U kunt Extra kosten thuis aanvragen bij uw zorgkantoor.