Toeslag voor gespecialiseerde zorg

Laatste wijziging: 31 mei 2019

Heeft u of uw kind zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? U kunt zo nodig een toeslag (extra budget) aanvragen voor gespecialiseerde zorg, zoals epilepsiezorg of ademhalingsondersteuning.  

Toeslag voor gespecialiseerde zorg 

Een toeslag is geld voor gespecialiseerde zorg. Dit is mogelijk als u of uw kind een Wlz-indicatie heeft en behoefte heeft aan:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing
  • klinisch intensieve behandeling
  • zorg na een CVA (beroerte)
  • zorg bij de ziekte van Huntington
  • observatie

Een toeslag is ook mogelijk bij niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie. 

Bij Wlz-zorg thuis of in een instelling

De meeste vormen van gespecialiseerde zorg zijn alleen in een zorginstelling mogelijk. Ademhalingsondersteuning is ook mogelijk bij Wlz-zorg thuis (alle leveringsvormen). 

Wanneer is een toeslag bij Wlz-zorg mogelijk?

Er zijn verschillende toeslagen. Bij iedere toeslag gelden verschillende voorwaarden. De voorwaarden voor 2019 staan in een Beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), onderdeel 7. Uw zorgaanbieder kan u hierover advies geven. U kunt ook contact opnemen met Juiste Loket

Waar vraagt u een toeslag bij Wlz-zorg aan?

U vraagt een toeslag aan bij uw zorgkantoor. Uw zorgaanbieder kan de aanvraag ook indienen.