Toeslag voor gespecialiseerde zorg

Laatste wijziging: 15 april 2018

Heeft u of uw kind zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? U kunt zo nodig een toeslag (extra budget) aanvragen voor gespecialiseerde zorg, zoals epilepsiezorg of ademhalingsondersteuning.  

Toeslag voor gespecialiseerde zorg 

Een toeslag is geld voor gespecialiseerde zorg. Dit is mogelijk als u of uw kind:

 • een Wlz-indicatie heeft
 • en behoefte heeft aan:
  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing 
  • klinisch intensieve behandeling 

Een toeslag is ook mogelijk bij niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie. 

Bij Wlz-zorg thuis of in een instelling

Een toeslag is mogelijk bij Wlz-zorg thuis en bij een opname in een zorginstelling. Bij zorg thuis is de toeslag mogelijk bij alle leveringsvormen:

 • volledig pakket thuis (vpt)
 • modulair pakket thuis (mpt)
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer is een toeslag bij Wlz-zorg mogelijk?

Er zijn verschillende toeslagen. Bij iedere toeslag gelden verschillende voorwaarden. De voorwaarden voor 2018 staan in een Beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), onderdeel 7. Uw zorgaanbieder kan u hierover advies geven. U kunt ook contact opnemen met Juiste Loket

Waar vraagt u een toeslag bij Wlz-zorg aan?

U vraagt een toeslag aan bij uw zorgkantoor. Uw zorgaanbieder kan de aanvraag ook indienen.