Wat verandert er in de zorg als een jongere 18 jaar wordt?

Wat gebeurt er als een jongere die jeugdhulp krijgt 18 jaar wordt? Dat hangt af van de situatie en het soort hulp dat de jongere voor zijn 18e verjaardag krijgt. 

Mijn kind heeft een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan is blijvend intensieve zorg nodig. Uw kind houdt recht op dezelfde Wlz-zorg als voor zijn 18e verjaardag.   

Mijn kind woont in een zorginstelling en krijgt daar behandeling (Jeugdwet)

Woont uw kind op grond van de Jeugdwet tijdelijk in een jeugdinstelling en wordt hij in die instelling behandeld? Dan bepaalt de behandelaar of de behandeling na de 18e verjaardag nog nodig is. Zo ja, dan wordt de behandeling betaald op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De behandelaar moet de jongere ruim voor de 18e verjaardag aanmelden bij het Centrum indicatiestelling zorg voor een Wlz-indicatie.

Mijn kind krijgt jeugdhulp (Jeugdwet)

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Soms wordt de jeugdhulp verlengd. Dat blijft de zorg voor uw kind onder de Jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is. Wanneer is dat mogelijk?

  • Als de jeugdhulp voor uw kind op zijn 18e verjaardag nog niet afgerond is, of
  • Als uw kind voor zijn 18e jeugdhulp heeft gehad en binnen een half jaar nadat de hulp is gestopt weer hulp nodig heeft. 

De gemeente beslist of uw kind na zijn 18e verjaardag jeugdhulp kan krijgen. 

Mijn kind krijgt persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet

Vanaf 2018 valt persoonlijke verzorging alleen onder de Jeugdwet als:

Als uw kind 18 wordt geldt het volgende: 

  • Geneeskundige verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging). Bij de overgang naar wijkverpleging is een nieuwe indicatie nodig. Uw kind kan die aanvragen bij een wijkverpleegkundige.
  • Begeleidende verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente). Vraag bij uw gemeente na hoe de overgang verloopt. 

Zie ook

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl