Dagbesteding voor jeugd

Laatste wijziging: 26 februari 2018

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. 

Gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit worden 'algemene voorzieningen' genoemd. Bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis en muziek(lessen). U kunt bij uw gemeente navragen welke mogelijkheden er zijn. 

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Uw kind kan dagbesteding nodig hebben met intensieve begeleiding van professionals, bijvoorbeeld omdat hij of zij vanwege een ziekte of beperking niet naar school kan gaan. Deze dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Vanuit welke zorgwetten is dagbesteding voor jeugd mogelijk?

  • De Jeugdwet 
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Jeugdwet?

Uw kind kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet krijgen als hij of zij:

  • jonger dan 18 jaar is, en
  • vanwege een ziekte of beperking niet naar de kinderopvang of school kan, en
  • geen indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt dagbesteding vanuit de Jeugdwet aanvragen bij uw gemeente. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet. U kunt dan dagbesteding voor volwassenen aanvragen. 

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft uw kind een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg. Bij de indicatie krijgt uw kind een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg hij of zij nodig heeft. Als uw kind een Wlz-indicatie heeft, bespreekt u met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding mogelijk is. Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u daarmee zelf dagbesteding voor uw kind inkopen. 

Vervoer naar de dagbesteding

Zo nodig krijgt uw kind vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dat geldt voor de dagbesteding vanuit de Jeugdwet en van de Wlz. 

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding wilt?

Nee, dat kan niet. De situatie van uw kind bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
  • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor dagbesteding. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.