Verandering in persoonlijke verzorging voor jeugd

Laatste wijziging: 20 juni 2018

Kinderen met een intensieve zorgvraag kunnen verschillende vormen van zorg en ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding in het dagelijks leven, verpleging en verzorging. Op 1 januari 2018 is de manier veranderd waarop verzorging van kinderen en jongeren wordt georganiseerd en betaald. 

Hieronder staat een algemene uitleg over de verandering. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket (meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78). 

Wat is de bedoeling?

Ieder kind met een intensieve zorgvraag is uniek. Maatwerk is nodig om de zorg goed aan te laten sluiten bij een kind. De financiering gaf daarvoor niet altijd genoeg ruimte. Sinds 1 januari 2018 krijgen ouders en zorgverleners meer ruimte om passende zorg te organiseren doordat een deel van de verzorging onder de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) valt. 

Wat houdt verzorging in?

 1. Een kind of jongere kan verzorging nodig hebben vanwege een medische aandoening. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma. Deze verzorging ligt meestal dicht bij verpleging. Het wordt ‘geneeskundige verzorging’ genoemd. 
 2. Verzorging kan ook te maken hebben met zelfredzaamheid van een kind. Dit gaat vaak om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking en kinderen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om te leren zichzelf te verzorgen. Dit wordt ‘begeleidende verzorging’ genoemd. 

Hoe was verzorging voor jeugd geregeld?

Verzorging van jeugd werd betaald vanuit:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz). 
 • De Zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg of IKZ). 
 • De Jeugdwet (gemeente). 

Wat is er veranderd?

 • Geneeskundige verzorging (vanwege een medische aandoening) is van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet gegaan (kinderwijkverpleging). 
 • Begeleidende verzorging (gericht op zelfredzaamheid op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen) is onder de Jeugdwet gebleven.

Wat betekent dit voor mijn kind?

Er verandert alleen iets als uw kind in 2017 verzorging kreeg vanuit de Jeugdwet (gemeente) en als uw kind deze verzorging nodig heeft vanwege een medische aandoening. 

 • Het kan gaan om zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). 
 • De verzorging kan thuis, op school, in de verpleegkundig kinderdagopvang of in een kinderzorghuis gegeven worden. 
 • Deze kinderen hebben meestal ook al verpleging uit de Zorgverzekeringswet. 

Er is niets veranderd als uw kind Wlz-zorg krijgt of als uw kind IKZ krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet. De term IKZ is wel vervallen, maar de zorg voor uw kind blijft hetzelfde. 

Overgangsregeling

Krijgt uw kind verzorging op grond van de Jeugdwet en hangt die zorg samen met een medische aandoening? Dan kunt u kiezen:

 • U kunt voorlopig dezelfde zorg houden. Dat kan tot de einddatum die op uw beschikking van de gemeente staat, maar uiterlijk tot 1 januari 2019. Als u naar een andere gemeente verhuist of als uw kind 18 jaar wordt, stopt de verzorging via de gemeente ook. 
 • U kunt al eerder overstappen naar de zorgverzekering. U moet hiervoor wel enkele zaken regelen. Het is daarom verstandig om op tijd aan te geven dat u naar de zorgverzekering over wilt. 

Krijgt uw kind (ook) begeleidende verzorging? Die zorg blijft onder de Jeugdwet vallen. Het is dus mogelijk dat slechts een deel van de verzorging van uw kind overgaat naar de zorgverzekering. 

Hoe weet u of uw kind geneeskundige verzorging krijgt?

U kunt dit het beste vragen aan een kinderwijkverpleegkundige. Uw zorgverzekeraar kan u zo nodig helpen om een kinderwijkverpleegkundige te vinden. 

Stelt de kinderwijkverpleegkundige vast dat uw kind (deels) geneeskundige verzorging krijgt? Dan is het belangrijk dat u samen met de kinderwijkverpleegkundige en uw gemeente bespreekt hoe de overgang naar de nieuwe situatie zal gaan. 

 • De grenzen tussen geneeskundige en begeleidende verzorging zijn niet heel scherp. 
 • Als uw kind ook begeleidende verzorging krijgt, is afstemming tussen de gemeente en de kinderwijkverpleegkundige nog extra van belang. 
 • U kunt samen met deze partijen bespreken hoe de zorg het beste kan gaan aansluiten bij de behoefte van uw kind en uw gezin. 

Is het niet duidelijk wie in uw situatie verantwoordelijk is voor de zorg? Neem dan contact op met het Juiste Loket

Heeft uw gemeente laten weten dat de zorg van uw kind overgaat naar de zorgverzekering?

Misschien laat uw gemeente u weten dat de zorg van uw kind overgaat naar de zorgverzekering. Ook dan kunt u het beste een kinderwijkverpleegkundige inschakelen om vast te stellen of uw kind inderdaad geneeskundige verzorging nodig heeft. 

Let op de einddatum op uw beschikking van de gemeente. Tot die datum kunt u in principe de huidige zorg houden (zie ‘Overgangsregeling’). Die tijd kan nodig zijn om de nieuwe zorg goed te organiseren. 

Stappenplan voor kinderen met verzorging vanuit de Jeugdwet

 • De gemeente neemt contact met u op als er mogelijk iets verandert voor u. 
 • U benadert een kinderwijkverpleegkundige. U hoeft niet te wachten tot u iets van de gemeente hoort. 
 • De kinderwijkverpleegkundige bepaalt of uw kind geneeskundige verzorging krijgt (eventueel in combinatie met begeleidende verzorging). 
 • Heeft uw kind geneeskundige verzorging nodig? 
  • De kinderwijkverpleegkundige stelt dan de indicatie. 
  • Krijgt u zorg in natura? Dan organiseert de kinderwijkverpleegkundige de geneeskundige verzorging voor uw kind, bij voorkeur afgestemd met de gemeente. 
  • Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan kunt u zelf een pgb-aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. Daarbij heeft u de indicatie van de kinderwijkverpleegkundige nodig. 
  • U geeft aan de gemeente door dat (een deel van) de zorg naar de zorgverzekering gaat. 
  • De gemeente past de beschikking aan. Als uw kind ook begeleidende verzorging krijgt, komt dat in de nieuwe beschikking te staan. 
  • Heeft u een pgb? Dan past u de inkoop van de zorg aan. 

Zie ook