Wijkverpleging voor jeugd

Laatste wijziging: 12 augustus 2019

Jeugdwijkverpleging is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die verpleging en/of geneeskundige verzorging nodig hebben.  

Welke zorg biedt de kinderwijkverpleegkundige?

Wijkverpleging bestaat uit verpleging en verzorging thuis of op een andere plek, bijvoorbeeld op school.

  • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen of stomazorg.  
  • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL). 

Andere taken van de kinderwijkverpleegkundige zijn: het coördineren van de zorg, veranderingen in de situatie signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning van de ouders bij de zorg voor hun kind) en preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Als het nodig is, maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over begeleidende verzorging voor uw kind.

Komt uw kind in aanmerking voor wijkverpleging?

U kunt wijkverpleging aanvragen als uw kind 'geneeskundige zorg' nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening. 

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een kinderwijkverpleegkundige. Kinderwijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt. 

De kinderwijkverpleegkundige stelt vast welke zorg uw kind nodig heeft. Zij kijkt niet alleen welke geneeskundige zorg nodig is, maar beoordeelt ook of begeleidende verzorging via de gemeente nodig is.

Hoe wordt wijkverpleging geleverd?

  • Bij zorg in natura (zin) regelt de thuiszorgorganisatie dat uw kind de zorg krijgt. De thuiszorgorganisatie moet daarvoor een contract met de zorgverzekeraar hebben. De zorgverzekeraar betaalt de thuiszorgorganisatie.
  • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf de zorgverlener(s) voor uw kind uit. U sluit met hen een contract af. De zorgverzekeraar stelt een budget beschikbaar waar deze zorgverleners uit betaald worden.

Zorg in natura is altijd mogelijk. Wilt u liever een pgb? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie: Persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging.  

Hoe wordt wijkverpleging vergoed?

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico. 

Verpleging en verzorging kunnen ook vanuit andere wetten betaald worden

U kunt niet zelf kiezen vanuit welke wet u verzorging wilt. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg van uw kind valt. Zie voor meer informatie: Verpleging en verzorging voor jeugd.

Komt u er niet uit?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket